Tietosuojaseloste

Päivitetty 11.11.2021

1. Rekisterinpitäjä

Espoon Kilpauinti ry

Armas Launiksen katu 2 B 19

02650 Espoo

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Mari Kasvio

Sähköposti: espoonkilpauinti@gmail.com

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietorekisteriin tallennetaan vain henkilön itsensä yhteydenottolomakkeeseen tallentamia tietoja. Tietoja käsitellään yhteydenoton varmistamiseksi.

4. Rekisteriin kerättävät tiedot

Kaikki rekisteriin kerättävät tiedot tulevat henkilön itsensä täyttämästä lomakkeesta. Lomakkeessa kysyttävät tiedot:

Nimi

Sähköposti

Osoite

Syntymävuosi

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriä koskevat tiedot saadaan jäsenlomakkeen kautta.

6. Henkilötietorekisterin sisältämien tietojen luovutus

Rekisterin tietoja käytetään vain yhteydenoton varmistamiseksi. Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja pyytämällä tietojen poistamista rekisteristä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhteydenottotietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne käyttäjät, joilla asemansa puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Rekisterin käyttö sekä -pääsyhallinta on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja käyttäjäoikeuksin.

10. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään rekisterissä yhteydenoton varmistamiseksi, kuitenkin maksimissaan 36kk.